În vigoare de la 06 august 2015

Publicat în Monitorul Oficial,

Partea I nr. 594 din 06 august 2015

În situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabileşte în sistem pauşal în conformitate cu procedura specifică aprobată de Autorităţiile Naţionale de Reglementare înDomeniul Energiei.

Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal este permisă doar în următoarele situaţii:

(i) pentru clienţii finali temporari, cu durată de existenţă mai mică de 6 luni, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;

(ii) pentru locuri de consum cu puteri absorbite sub 100 W, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;

(iii) în cazul defectării grupurilor de măsurare.

Procedura prevăzută poate fi utilizată la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în speţele deduse soluţionării instanţelor judecătoreşti.

Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.