Ordinul nr. 1022/2562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 524
In vigoare de la data de din 12 iulie 2016

Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale următoarelor formulare: 
a) 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i,
b) 209 “Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10,
c) 253 “Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.02.13/10; 
d) 254 “Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.02.13/11,
e) “Borderou privind distribuirea către unităţile administrativ- teritoriale a sumei de . . . . . . . . . ., reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”,
f) “Situaţia centralizată a sumelor care urmează a fi virate unităţilor administrativ-teritoriale în contul 21.A.03.18.00 – Veniturile bugetului local – Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”. 
    Se aprobă:
1) Procedura privind declararea şi plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
2) Procedura de emitere a Deciziei de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10,
3) Procedura de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.