Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 691 din 12 Mai 2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora

În vigoare de la 23 mai 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0383 din 23 mai 2017

Incepând cu data de 12 iunie 2017, comunicarea actelor de executare emise de autoritățile catre instituțiile financiare se va face doar în format electronic.
 Agenția  Națională  de Administrare Fiscală pune la dispoziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe Portalul ANAF, un sistem informatic prin care utilizatorii încarcă și descarcă documente. Actele de executare se comunică prin portal, sub forma unui fișier PDF cu xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă. Pentru aplicarea acestei proceduri se va semna un protocol de colaborare între ANAF si Asociația Română a Băncilor, prin care se vor detalia procedurile efective de comunicare electronică.
Data comunicării către instituţia de credit a actului de executare este prima zi bancară următoarezilei încărcării actului de executare în sistemul informatic amintit, iar ora comunicării este ora de începere a zilei Bancare.
Actele de executare emise în formă electronică de organul fiscal central se semnează de către Ministerul Finanţelor Publice cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat în condițiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronica.  Începând cu data de 1 iulie 2018, actele de executare comunicate de organul fiscal central se semnează cu sigiliu electronic calificat, emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului  Prelucrările de date cu caracter personal cuprinse în actele de executare comunicate instituțiilor de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.