Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 647/127/2016 privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov 
În vigoare de la 06 septembrie 2016
Publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 690 din 06 septembrie 2016

Circulaţia vehiculelor rutiere cu masă totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, se restricţionează pe drumul naţional DN 1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti- Braşov, pe tot parcursul anului, în zilele şi intervalele orare :
DN1, km 17 + 900 (limită oraş Otopeni) – Ploieşti (int. DN1 cu DN1A) :
luni- joi 6.00-22.00
vineri, sambata si duminica 0.00 – 24.00
– Ploiesti (int. DN1 cu DN1B) – Brasov(int. DN1cu DN1A)
luni- joi 6.00-22.00
vineri, sambata si duminica 0.00 – 24.00
Prin excepţie de la interdictiile mai sus prevazute, circulaţia vehiculelor este permisă pe drumul naţional DN 1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov, de luni până duminică inclusiv, în toate intervalele orare, în baza autorizaţiei nominale de circulaţie, eliberată pentru fiecare vehicul de către C.N.A.D.N.R. – S.A..
Autorizaţia nominală de circulaţie se eliberează doar pentru sectorul restricţionat cuprins între intersecţia cea mai apropiată a DN1 cu un drum naţional şi punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie, pe direcţia de mers, fiind interzisă tranzitarea restului sectorului restricţionat.
Autorizaţia nominală de circulaţie este valabilă numai în original, în perioada, pe traseul şi în condiţiile înscrise în aceasta. Autorizaţia nominală de circulaţie nu este transmisibilă.
Autorizaţia nominală de circulaţie se eliberează cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de prima zi de valabilitate.
Autorizaţiile nominale de circulaţie se eliberează având în vedere următoarele condiţii:
a) nu există trasee alternative pentru accesul la punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie al transportului;
b) sectorul de drum pentru care se emite autorizaţia trebuie să fie cât mai scurt, fiind cuprins între intersecţia cea mai apropiată de punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie a DN1 cu un alt drum naţional şi punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie, pe direcţia de mers;
c) în cazul în care există mai multe puncte de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie, autorizaţia se poate elibera pentru un sector care să includă toate aceste puncte sau pentru întregul sector restricţionat.