Contine două sectiuni distincte:

A.reglementează procedura depunerii raportărilor contabile semestriale cu data de 30 iunie 2015;

B.modifică reglementările contabile adoptate prin OMFP nr. 1802/2014, ocazie cu care sunt reclasificate entitătile în functie de active, cifră de afaceri si număr de salariati, respectiv se modifică functionarea unor conturi contabile din categoria celor utilizate în contabilitatea de productie.

A.Procedură depunere raportări contabile semestriale.

Raportările semestriale cu data de 30 iunie 2015 vor fi depuse de operatorii economici cel mai târziu până în data de 17 august 2015.

Vor depune raportări semestriale:

-operatorii economici ce au un alt exercitiu financiar, diferit de anul calendaristic;

-operatorii economici ce conduc contabilitatea atât conform OMFP 1802/2014 privind reglementările contabile armonizate cu directivele europene;

-operatorii economici ce conduc contabilitatea conform OMFP 1286/2012 pentru societătile admise la tranzactionare pe o piată reglementată ce conduc contabilitatea conform Standardelor Internationale de Contabilitate Financiară, dacă în anul precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Raportările contabile de semestru pot fi depuse electronic utilizând portalul www.e-guvernare.ro sau se pot depune în format clasic, listate pe hârtie si semnate direct la registraturile unitătilor ANAF sau prin postă sub forma unor scrisori cu valoare declarată. În acest ultim caz se impune desigur ca în afară de formularele scrise pe hârtie, raportările semestriale să fie salvate si depuse pe un suport magnetic.

Nu vor depune raportări semestriale cu dată de 30 iunie următoarele categorii de entităti:

a.   entitătile care de la înfiintare si până la data de 30 iunie 2015 nu au desfăsurat activitate;

b.  entitătile care în tot semestrul I al anului 2015 s-au aflat în inactivitate temporară;

c.  entitătile înființate pe parcursul anului 2015;

d.   entitătile sau alte persoane juridice care se află în curs de lichidare.

Raportările semestriale se semnează de către administratorul societătii si de către persoana responsabilă cu conducerea contabilitătii societătii. Aceasta din urmă poate să fie un economist absolvent cu studii superioare angajat printr-un contract de muncă sau o persoană fizică sau juridică membră CECCAR ce conduce contabilitatea în mod independent.

B.Modificări reglementări contabile adoptate prin OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea armonizată cu directivele europene.

Microîntreprinderea, întreprinderea mică si mare sau grup de întreprinderi se caracterizează prin praguri valorice exprimate în lei, fată de exprimarea în euro din reglementările anterioare.

Microentitătile sunt entitătile care, la data bilantului, nu depăsesc limitele a cel putin două dintre următoarele trei criterii:

a)    totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro);

b)    cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);

c)    numărul mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 10.

Entitătile mici sunt entitătile care, la data bilantului, nu se încadrează în categoria microentitătilor si care nu depăsesc limitele a cel putin două dintre următoarele trei criterii:

a)    totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);

b)    cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);

c)    numărul mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 50.

Entitătile mijlocii si mari sunt entitătile care, la data bilantului, depăsesc limitele a cel putin două dintre următoarele trei criterii:

a)    totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);

b)    cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);

c)    numarul mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 50.

Grupurile mici si mijlocii sunt grupurile constituite din societătile-mamă si filialele care urmează să fie incluse în consolidare si care, pe bază consolidată, nu depăsesc limitele a cel putin două dintre următoarele trei criterii la data bilantului societătii-mamă:

a)totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 euro);

b)cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 euro);

c)numărul mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 250.

Grupurile mari sunt grupurile constituite din societătile-mamă si filialele care urmează să fie incluse în consolidare si care, pe bază consolidată, depăsesc limitele a cel putin două dintre următoarele trei criterii la data bilantului societătiimamă:

a)totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 euro);

b)cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 euro);

c)numărul mediu de salariaţi în cursul exercitiului financiar: 250.

Pentru determinarea valorii în lei a acestor sume s-a utilizat cursul valutar de 1 euro = 4,4338 lei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013.

Dintre conturile contabile pentru care se modificare functionarea conturilor:

ü345 „Produse finite“,

347 „Produse agricole“,

348 „Diferenţe de preţ la produse“,

361 „Active biologice de natura stocurilor“,

368 „Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor“

711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse“