Ordinul MFP nr. 60 din 2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la HG nr.1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului,

Publicat în Monitorul Oficial nr. 68 din 27 ianuarie 2015.

În vigoare de la 27 ianuarie 2015

Cuantumul indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare prevăzut la art. 9 din anexa la HG nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului se majorează la 17 lei.

Cuantumul sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare prevăzut la art. 28 din anexa la HG 1.860/2006 şi care nu se cazează în condiţiile art. 26 din HG nr. 1.860/2006 se majorează la 45 de lei.