Ordinul MFP nr. 2435/2016 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din 26/10/2016

Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 10 august 2016, se completează după cum urmează:
1. După poziţia 03.01.13 se introduce o nouă poziţie, poziţia 03.01.18, cu următorul cuprins:    
– “03.01.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”
   2. După poziţia 21.05.23 se introduce o nouă poziţie, poziţia 21.05.24, cu următorul cuprins:
    – „21.05.24Regularizări/Regularizări”