Ordinul ANAF nr. 727/2016 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

În vigoare de la 26 februarie 2016
Publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 150 din 26 februarie 2016.

Prin prezentul ordin se aprobă Procedura de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari precum modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) “Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”, cod MFP 14.13.01.10.11/r.o.i., precum şi instrucţiunile de completare;
b) “Decizie privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari”, cod MFP 14.13.02.61;
c) “Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari”, cod MFP 14.13.02.62;
d) “Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”, cod MFP 14.13.02.63.