Ordinul ANAF nr. 592/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutuluif ormularului (390 VIES) “Declaraţiere capitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”

În vigoare de la 31 ianuarie 2017

Publicat în Monitorul Oficial nr. 88 din 31 ianuarie 2017

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, numai pentru lunile calendaristice în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru: 
 a)livrările intracomunitare scutite de taxă în condiţiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a)şid) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă; 
 b)livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă; 
c)prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă; 
 d)achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă; 
e)achiziţiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligaţia plăţii taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană. 
 f)livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151alin. (8) lit. c) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă. 
Declaraţia recapitulativă se depune lunar, în condiţiile prevăzute la art. 325 din Codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.