Ordinul ANAF nr. 511/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal 

În vigoare de la 09 februarie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 110 din 09 februarie 2017

Prin prezentul ordin s-au stabilit:

Instructiuni de completare a formularului (010) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanejuridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”  Instructiuni de completare a formularului (015) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România” 
Instructiuni de completare a formularului (030) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal”