Monitorul Oficial nr. 0171 din 04 martie 2019

Actul normativ modifică procedura de publicare a Listei debitorilor ce înregistrează obligații bugetare restante.

Prin OUG nr. 25/2018, s-a modificat art. 162 din Codul de procedură fiscală, în sensul că nu se va mai publica lista datornicilor persoane fizice, autoritățile fiscale urmând să publice doar lista datornicilor persoane juridice.

Astfel, noua procedură face referire la modul în care vor fi publicate listele cu datornicii la bugetul de stat pentru persoane juridice, în funcție de plafoanele obligațiilor restante și de categoria de contribuabili în care se încadrează.

Vor fi făcute publice acele persoane juridice care la finele unui trimestru înregistrează obligații fiscale restante mai mari de:

  • 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
  • 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
  • 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori persoane juridice.

Un element de noutate îl consituie modificarea formatului tabelului în care se prezintă lista, acesta fiind unul mai ușor de urmărit, iar datoriile sunt prezentate în cascadă, cu totalurile centralizatoare.

În rest, se păstrează aceeași procedură de notificare a contribuabilului ce înregistrează obligații restante, în scopul achitării acestora sau în scopul efectuării unui punctaj asupra unor posibile neconcordanțe.

Contribuabilul are termen de 5 zile de la notificare pentru a prezenta autorității fiscale eventualele neconcordanțe, în scopul punerii de acord. Dacă contribuabilul nu se prezintă, se prezumă că evidența autorității fiscale este corectă.

Actul normativ, respectiv Ordinul ANAF nr. 509/2019, enumeră punctual și acele obligații fiscale ce nu sunt publicateîn Lista datornicilor, cum sunt obligațiile fiscale pentru care s-au acordat înlesniri la plată.

Subliniem faptul că, nu se consideră că un debitor înregistrează obligaţii fiscale restante dacă suma obligaţiilor fiscale datorate este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluţionare având sumele certe, lichide şi exigibile pe care debitorul le are de încasat de la autorităţile contractante.

De asemenea,în Lista obligațiilor bugetare restante vor fi înregistrate și amenzile neplătite la scadență, indiferent de tipul contravenției aplicate contribuabilului.