Ordinul ANAF nr. 3706 din 27 Decembrie 2016 – pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale
Monitorul Oficial nr. 0019 din 09.01.2017

În situația în care un angajator nerezident angajează salariați din România, iar aceștia își desfăsoară activitatea pe teritoriu României, angajatorii au obligația să achite impozitele și asigurările sociale pentru salarii în România. Implicit acestia trebuie să fie înregistrați fiscal în România ca plătitori de taxe și impozite aferente veniturior din salarii și trebuie să depună declarații aferente.

Sunt unele cazuri în care acești angajatori nerezidenți nu doresc sau nu pot să se înregistreze fiscal în România. Procedura alternativă este semnarea unor acorduri cu salariții prin care aceștia declară impozitele și taxele aferente salariilor plătite de angajatorii nerezidenții.

Actul normativ analizat astăzi aprobă procedura de înregistrare a acestor acorduri. Astfel, angajatorii nerezidenți au obligația să comunice catre autoritățile fiscale acordurile semnate cu salaraiții înt-o copie tradusă în limba româna. Această copie trebuie să fie certificată de un traducător autorizat.
Salariații ce se înregistrează fiscal ca plătitori de impozite și taxe aferente salariilor vor anexa această copie la documentele de înregistrare fiscală. Înregistrarea fiscală se face la autoritatea fiscala competenta unde se află domiciliu persoanei fizice, sau unde aceasta locuiește efectiv dacă adresa locuinței e diferită de domiciliu.
Înregistrarea fiscală se face prin depunerea unuia dintre formularele de mai jos: formularul 020 „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal“ formularul 030 „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal“
Persoanele fizice ce se declară contribuabili pentru impozitele pe salarii depun formularul 112 şi impozitul pe venitul din salarii, la scadențele legale, fără a mai depune formularul 224 „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor.