Ordinul ANAF nr. 3698/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
În vigoare de la 29 decembrie 2016

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1059 din 29 decembrie 2016

I Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularului (087) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori”:

II Ordinul A.N.A.F nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2016, se modifică după cum urmează:

“Se aprobă modelul şi conţinutul formularului «Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 3151 din Codul fiscal»”;

-anexa nr. 6 din Ordinul nr. 631/2016, denumirea secţiunii a V-a se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,, Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 3151 din Codul fiscal”. 

-anexa nr. 6 din Ordinul nr. 631/2016 la secţiunea a V-a, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,, Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 3151 din Codul fiscal ,,. 

-anexa nr. 6 din Ordinul nr. 631/2016 la secţiunea V, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
      Se utilizează pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 310 alin. (7) din Codul fiscal sau pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 3151 din Codul fiscal.”