Ordinul ANAF nr. 3698 din 27 Decembrie 2016 – pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
Monitorul Oficial nr. 1059 din 29.12.2016

Începând cu 01.01.2017, se introduce în legislația fiscală din România regimul special al TVA pentru agricultori. În esență acesta este un regim opțional și poate fi folosit doar de agricultori persoane fizice, persoane ce desfășoară activități independente, sunt titulari ai unei întreprinderi individuale sau sunt titulari ai unei asociații familiale – nu se utilizează de persoane juridice.

Prin regim special al TVA pentru agricultori vom întelege un regim de scutire de TVA, chiar dacă această persoană desfășoară activități ce depășesc plafonul de scutire de TVA de 220.000 lei. Cu excepția unor obligații ce apar în cazul achizițiilor intracomunitare, acest regim de scutire de TVA nu presupune îndeplinirea atribuțiilor cu privire la TVA.

Regimul specia al TVA pentru agricultori se notifică la ANAF. Actul normativ analizat reglementează procedura utilizării formularului „(087) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori“. Formularul se va utiliza și în alte situații fiscale.

În ce situații se utilizează formularul 087 ? Acesta se folosește astfel:
– pentru aplicarea regimului special de scutire de TVA, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă;
– pentru aplicarea regimului special, de către alte persoane decât cele prevăzute la lit. a), care optează pentru aplicarea acestui regim;
– pentru încetarea aplicării regimului special pentru agricultori, de către agricultorii care optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.