Ordinul ANAF nr. 3696 din 27 Decembrie 2016 – pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, precum şi pentru aprobarea unor formulare şi modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii“
Monitorul Oficial nr. 1069 din 30.12.2016

Actul normativ analizat se adresează persoanelor fizice ce au calitate de plătitor de impozit pe venit, datorează asigurări sociale de sănătate sau contribuția la pensii. Acesta aduce doua modificări importante:
– reglementează noul fomular de asigurare la pensii – Declarația 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”
– introduce procedura de recalculare a impozitului, a asigurărilor sociale de sănătate și a contribuției la pensii în momentul în care au apărut elemente obiective ce impun aceasta recalculare. Tot acum este reglementat și modul în care se efectuează procedura efectivă de ajustare a sumelor datorate la plată.

Ajustarea impozitului și a contribuției de sănătate se realizează în următoarele situații
– rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor ,
– încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia,
– corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului ,
– depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală,
– completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, pentru contribuabilii impozitatți prin tranșe de venit,
– încadrarea, în cursul anului fiscal de impunere, în gradul de handicap grav sau accentuat a persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, din silvicultură şi din piscicultură.
Solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale se face de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, desemnat potrivit legii, pe baza formularului 220 „Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit“, în formularul 220 se bifează căsuţa „Recalcularea plăţilor anticipate“

Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, stabilite prin decizie de impunere, se aplică pentru următoarele situaţii:
– încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor de venit;
– persoanele fizice nu se mai încadrează în categoria persoanelor care au obligaţia plăţii contribuţiei, respectiv acestea intră în categoria celor care au calitatea de pensionari sau în categoria persoanelor asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii.