Ordinul ANAF nr. 3454 din 25 Noiembrie 2016 – pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice
Monitorul Oficial nr. 0968 din 29.11.2016

Ordinul ANAF nr. 3454/2016 reglementează procedura executării silite a debitorilor către bugetul de stat pentru situația când acești contribuabili au de recuperat sume certe, lichide și exigibile de la entități publice.
În activitatea economică, se întâmplă frecvent ca un operator economic să efectueze livrări de bunuri sau prestări de servicii către instituții publice, acestea să nu efectueze plata din diverse motive, iar – în același timp – operatorul economic înregistrează datorii la bugetul de stat, sume pentru care este executat silit.
Nu este o situație normală, astfel începând ca – incepand cu 1 ianuarie 2016 – prin noul Cod de procedură fiscală se stabilește modul în care autoritatea fiscală trebuie să procedeze. Sunt aplicabile prevederile de la art. 230 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, ce stabilesc: „(3) în cazul în care debitorul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, executarea silită se continuă prin poprirea acestor sume ori de câte ori, ulterior comunicării somației, se depune la organul fiscal un document eliberat de autoritatea sau instituția publică respectivă prin care se certifică că sumele sunt certe, lichide și exigibile. Prevederile art. 236 se aplică în mod corespunzător.”
Din analiza temeiului normativ, observăm că sumele pe care contribuabilul le are de încasat de la entități publice vor fi supuse colectării la buget direct de la acele entități, nu vor mai fi executate silit la nivelul contribuabilului, cu condiția ca acesta să prezinte „un atestat” al acestor sume eliberat de entitatea publică.

Ordinul ANAF nr. 3454/2016 aprobă procedura efectivă de aplicare a acestor prevederi normative, stabilind formatul mai multor documente, dintre care amintim:
– atestat pentru stabilirea sumelor de recuperat ale contribuabilului de la instituția publică;
– cerere ce aplicare a prevederilor de la art. 230 din Codul de procedură fiscală;
– adresă de înființare a popririi către instituția publică;
– decizie de ridicare a executării silite.
Pentru fiecare dintre aceste documente actul normativ adoptă modelul tipizat și modul de completare.

Actul normativ detaliază anumite cazuri particulare ce pot să apară în aplicarea acestei măsuri, cum ar fi:
– Dacă sumele de încasat de le entitatea publică sunt mai mici decât debitul datorat de contribuabil, vor înceta măsurile de executarea silită a contribuabilului pentru valoarea acestor sume, dar vor continua acele măsuri de executare silită pentru diferențe;
– Autoritatea publică are obligația să confirme sau să infirme existența datoriilor către contribuabil în termen de maxim 5 zile de la adresa de înființare a popririi;
– Nu sunt considerate sume certe, lichide și exigibile acele sume ce fac obiectul unui litigiu între entitatea publică și contribuabil.