Monitorul Oficial nr. 1005 din 27 noiembrie 2018

 

Ordin ANAF nr. 2936 din 23 Noiembrie 2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice

Monitorul Oficial nr. 1006 din 28 noiembrie 2018

   Se adresează persoanelor fizice ce au de plată impozite pentru veniturile extrasalariale atât pentru veniturile și contribuțiile la asigurările sociale declarate în baza declarației unice cât și pentru impozitele și contribuțiile perioadei anterioare.

Principala modificare constă în introducere conturilor unice în baza codului numeric personal sau a codului de identificare fiscală ale persoanelor fizice.

Potrivit Ordinului nr. 2936 se plătesc în contul unic următoarele:

a)      Impozitul pe venit, aferent declarației unice;

b)      Contribuția la asigurările sociale – pensii aferente declarației unice;

c)      Contribuția la asigurările de sănătate aferente declarației unice.

Prin Ordinului nr. 2937 se introduce procedura efectivă de distribuire a plăților din contul unic.

Se utilizează contul unic doar pentru veniturile estimate/realizate după 01 ianuarie 2018.

Pentru obligațiile fiscale plătite de persoanele fizice pentru veniturile realizate până la 31 decembrie 2017, se utilizează conturile bugetare existente.

Practic, contul unic funcționează doar pentru impozitele datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate începând cu anul 2018.

Persoanele fizice plătesc obligațiile fiscale datorate declarate prin declarația unică în contul unic de disponibil 55.04, sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale în curs de distribuire, deschis pe codul numeric personal / numărul de identificare fiscală, al contribuabilului, din cadrul Trezoreriei statului.

Sumele încasate în acest cont unic sunt distribuite proporțional cu sumele plătite în conturile:

  1. 20.A.03.51.00 – Impozit pe venit aferent declarației unice;
  2. 22.A.21.48.00 – Contribuții sociale aferente declarației unice;
  3. 26.A.21.49.00 – Contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente declarației unice

Sumele distribuite în aceste conturi sting obligațiile fiscale în următoarea ordine:

a)      Toate obligațiile fiscale principale;

b)      Toate obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor principale stinse.

Contribuabilul va fi înștiințat de modul în care s-a efectuat stingerea cu cel puțin 5 zile înainte de termenul scadent al următoarelor impozite datorate la plată. Înștiințarea se poate face doar dacă s-a optat pentru această procedura.

Procedura aduce și câteva excepții sau situații punctuale, cum ar fi:

a)      Efectuarea unei compensări;

b)      Existența unor înlesniri la plată;

c)      Existența unor eșalonări la plată;

d)     Existența unor executări silite.