Ordinul ANAF nr. 2921/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din 26/10/2016

Se aprobă Procedura de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală.
Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
   a) “Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale”, cod M.F.P. 14.13.02.10,
   b) “Notificare privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale”, cod M.F.P. 14.13.07.10.