Ordinul ANAF nr. 2810/2016 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România 
 
În vigoare de la 25 octombrie 2016

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 25 octombrie 2016

Noutatile aduse de acest ordin constau in aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România.
Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularului (318) -“Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România”, precum si a formularului (319) -“Declaraţie de ajustare a pro-ratei”
Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pune la dispoziţia persoanelor impozabile suportul informatic necesar transmiterii în format electronic a cererii de rambursare şi a informaţiilor solicitate, pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare.
-Cerere anuală – pentru facturile sau documentele de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente şi care privesc operaţiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic în cauză se va completa şi depune o cerere de rambursare anuală. 
-Cerere iniţială – se bifează dacă solicitantul completează şi depune o cerere iniţială. 
-Cerere rectificativă – cererea depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi cereri, pe acelaşi format, in care se se rectifică facturile/documentele de import care au fost acoperite de o cerere de rambursare precedentă
Pro-rata definitivă – se completează numai dacă pro-rata de deducere este modificată, ca urmare a calculului pro-ratei definitive. Prin înscrierea pro-ratei definitive, solicitantul procedează la rectificarea sumei solicitate sau a sumei deja rambursate. 
Declaraţia de ajustare a pro-ratei se depune în cazul în care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se modifică, ca urmare a calculului pro-ratei definitive pentru a rectifica suma solicitată sau deja rambursată. 
Rectificarea sumei se efectuează pe parcursul anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare în cauză, prin declaraţie de ajustare a pro-ratei, în cazul în care solicitantul nu înaintează nicio cerere de rambursare pe parcursul respectivului an calendaristic.