Ordinul ANAF nr. 2546/2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente şi pentru aprobarea modelelor, modului de utilizare şi de păstrare a unor formulare 

În vigoare de la 09 septembrie 2016
Publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 703 din 09 septembrie 2016.

Prin prezentul Ordin se aprobă modelele, modul de utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare:

1. “Referat justificativ al dispunerii măsurilor asigurătorii”;
2. “Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii”;
3. “Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”;
4. “Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”;
5. “Referat justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii”;
6. “Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii”.
De asemenea, se aproba Procedura de aplicare a masurilor asiguratorii de catre organele fiscale competente.
Masurile asiguratorii ce pot fi aplicate sunt urmatoarele :
a) sechestru asigurător pentru bunuri imobile;
b) sechestru asigurător pentru bunuri mobile, inclusiv titluri de valoare şi bunuri mobile necorporale;
c) poprirea asigurătorie asupra sumelor datorate debitorului de către terţi;
d) poprirea asigurătorie asupra disponibilităţilor băneşti din conturile bancare.