Ordinul nr. 2313/2016 pentru aprobarea formularului tipizat “Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” utilizat de inspectorii din cadrul Direcţiei generale control venituri persoane fizice

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 596 din 05/08/2016
Actul a intrat in vigoare la data de 05 august 2016

S-a aprobat formularul tipizat “Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod 14.13.42.13/PVCSC, utilizat de inspectorii din cadrul Direcţiei generale control venituri persoane fizice în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale.