Ordinul nr. 2266/2016 pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 29/07/2016
Intrat in vigoare la data de 29 iulie 2016

Contribuabilii, persoane fizice şi juridice, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a ANAF lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale. Listele se publică separat pentru debitori – persoane juridice şi debitori – persoane fizice. Obligaţiile fiscale restante care fac obiectul publicării sunt cele notificate conform pct. 9, existente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate la data publicării listei.
Nu se consideră că un debitor înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale restante este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit.