In vigoare la 06 Ianuarie 2016

Publicat in Monitorul Oficial,

Partea I nr. 7 din 06 Ianuarie 2016

La data intrarii in vigoare a prezentului Ordin se abroga:
– ordinul nr. 172/2006 privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxare inversa.
– art.1 si anexele nr. 1, 2 si 3 la Ordinul nr. 2.224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind inregistrarea si gestiunea persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
– ordinul nr. 1.372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata.
– ordinul nr. 1.519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la incasare.