In vigoare la 08 Ianuarie 2016

Publicat in Monitorul Oficial,

Partea I nr. 14 din 08 Ianuarie 2016

Procedurile aprobate prin acest ordin sunt urmatoarele:
– procedura privind declararea ca inactivi a contribuabililor/platitorilor.
– procedura de reactivare a contribuabililor/platitorilor declarati inactivi.
– procedura de indreptare a erorilor materiale.
– procedura de scoatere din evidenta contribuabililor/platitorilor declarati inactivi a contribuabililor/platitorilor radiati.

De asemenea, se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

a)Decizie de declarare in inactivitate, cod 14.13.26.90

b)Decizie de reactivare, cod 14.13.26.91;

c)  Decizie de indreptare a erorii materiale, cod 14.13.26.92;

d)  Decizie de respingere a cererii de reactivare/indreptare a erorii materiale, cod 14.13.26.93;

e)Notificare privind neconcordante intre documentele furnizate si evidenta fiscala, cod 14.13.07.99/2;

f) Aviz privind propunerea de declarare in inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedura fiscala/de reactivare/de indreptare a erorii materiale, pentru organele de inspectie fiscala, cod 14.13.26.99/a;

g)Aviz privind propunerea de declarare in inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedura fiscala/de reactivare/de indreptare a erorii materiale, pentru Directia generala antifrauda fiscala, cod 14.13.07.99/d.i;

h) Instiintare privind constatarea situatiilor prevazute la art.92alin. (1) lit. d)g) din Codul de procedura fiscala, de catre organele de inspectie fiscala, cod 14.13.07.05.

Pe perioada cat contribuabilii/platitorii sunt declarati inactivi, le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Prin exceptie, contribuabilii/platitorii declarati inactivi nu vor fi supusi procedurilor curente de notificare si de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaratiilor.

Contribuabililor/platitorilor declarati inactivi li se anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA, incepand cu data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate.

Persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA datorita declararii inactivitatii fiscale, la reactivare vor solicita inregistrarea in scopuri de TVA, la organul fiscal competent. Inregistrarea in scopuri de TVAse considera valabila incepand cu data comunicarii Deciziei de inregistrare in scopuride TVA.

Inscrierea si scoaterea inactivitatii fiscale in/din evidenta cazierului fiscal al contribuabilului/platitorului si al reprezentantilor legali ai acestuia se fac potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal,aprobata cu modificari prinLegea nr. 327/2015.

Registrul contribuabililor/platitorilor inactivi/reactivati se organizeaza la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Registrul contribuabililor/platitorilor inactivi/reactivati este  public si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, www.anaf.ro, la sectiunea informatii publice.

Contribuabilii declarati inactivi potrivit procedurii aplicabile inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin isi pastreaza aceasta calitate, pana la indeplinirea conditiilor de reactivare prevazute de lege.