Ordin nr. 1382 din 27 Aprilie 2017 privind
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui ANAF  nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal

În vigoare din 10 Mai 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0342 din 10 mai 2017

Modificarile aduse constau in:
– introducerea unei rubrici cu datele de identificare a persoanei ce conduce contabilitatea, a entității ce  solicită înregistrarea fiscală mentionandu-se numele/denumirea persoanei ce realizează activitatea contabila (economist angajat ca salariat sau membru CECCAR) ,  numărul și data contractului, numărul autorizației CECCAR, după caz.

In declarație sunt mentionate impozitele datorate bugetului de stat, în format actualizat 2017, inclusiv impozitul pe activități specifice, ultimul intrat în vigoare la 01.01.2017
Termenul de depunere a declarație este de:
a) 30 zile pentru prima înregistrare fiscală la momentul înființării entității supusă înregistrării fiscale,
b) 15 zile pentru modificările ulterioare înregistrării fiscale (inclusiv în cazul schimbării persoanei ce conduce contabilitatea)
Măsura declarării la ANAF a persoanei ce conduce contabilitatea, vine în sprijinul societăților ce solicită înregistrarea în scopuri de TVA, deoarece reduce riscul fiscal. Chiar dacă formularul 088 a fost abrogat, la înregistrarea în scopuri de TVA se analizează criteriile de condiționare a înregistrării în scopuri de TVA și se stabilește riscul fiscal în funcție de care se poate acorda/refuza înregistrarea în scopuri de TVA.
Nu s-a prevăzut obligația depunerii declarației de către entitățiile deja înregistrare, acest lucru însemnănd că vor depune doar noile societăți sau acelea la care apar modificări ulterioare.