Ordin INS nr.1887 din 16.11.2017 privind pragurile valorice INTRASTAT pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri, în anul 2018

În vigoare de la 28 Noiembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0939 din 28.11.2017

Actul normativ păstrează plafoanele pentru depunerea declarației INTRASTAT, pentru anul 2018 la nivelul celor din anul curent, respectiv:
– pentru livrări intracomunitare suma de 900.000 lei;
– pentru achiziții intracomunitare suma de 900.000 lei.
Un operator economic care depășește în anul 2017 unul din cele două plafoane, are obligația depunerii
declarației INTRASTAT, începând cu luna ianuarie 2018.
Dacă nu se încadrează în aceste plafoane și a depus declarația INTRASTAT în anul 2017, de la 01 ianuarie 2018 nu mai are această obligație.
Poate să fie identificată o situație particulară.
– Dacă un operator economic nu a depășit în anul 2017 plafonul INTRASTAT, însă în anul 2018 depășește fie la achiziții fie la livrări valoarea plafonului, în acest caz acești operatori economici trebuie să completeze şi să transmită declarații statistice INTRASTAT începând cu luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2018 a expedierilor şi/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depășește pragurile INTRASTAT stabilite, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi respectiv, introduceri de bunuri.

  Notă: se păstrează aceleași instrucțiuni de completare a declarației, adoptate prin Ordinul INS nr. 1475 din 2016.