Monitorul Oficial nr. 1030 din 04 decembrie 2018

   Pentru anul 2019, actul normativ păstrează plafoanele pentru depunerea declarației INTRASTAT, la nivelul celor din anul precedent, respectiv:

  • Pentru livrări intracomunitare suma de 900.000 lei;
  • Pentru achiziții intracomunitare suma de 900.000 lei.

Un operator economic ce a depășit în anul 2018 unul din cele două plafoane, are obligația depunerii declarației INTRASTAT, începând cu luna ianuarie 2019.

În cursul anului 2019, vor depune declarația operatorii economici care în cursul anului 2019 vor depășii plafoanele mai sus amintite, începând cu luna în care s-au depășit aceste plafoane.

Termenul de depunere pentru declarația INTRASTAT este data de 15 a lunii următoare.

Ce operațiuni se declară în declarația INTRASTAT?

Ca regulă generală, se declară toate bunurile care sosesc pe teritoriul României din alte state membre ale Uniunii Europene sau părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene, cum ar fi:

a)      schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revânzării;

b)      mişcări de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene către România sau mişcările de bunuri din România către alt stat membru al Uniunii Europene, fără transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, mişcări de  bunuri înainte şi după procesare etc.;

c)      returnarea de bunuri;

d)     mişcări specifice de bunuri;

e)      leasing financiar;

f)       leasing operaţional cu o durată de peste 2 ani.

Ce operațiuni nu se declară în declarația INTRASTAT?

Nu se declară în INTRASTAT următoarele:

a)      comerţul cu servicii;

b)      bunuri în tranzit simplu;

c)      mişcări temporare de bunuri;

d)     mişcări de bunuri pentru/după reparaţii şi/sau întreţinere;

e)      schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu aparţin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;

f)       schimburi de bunuri în cadrul comerţului triunghiular, în situaţia în care bunurile nu intră pe teritoriul naţional al României din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din România către alt stat membru al  Uniunii Europene (România este al doilea stat din operația triunghiulară – cumpărător revânzător).