Ordin ANOFM nr. 254/2018 pentru aprobarea Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi a modelului acordului de integrare în muncă

Actul normativ analizat astăzi aprobă procedura privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie, în scris, cu fiecare şomer de lungă durată înregistrat, care nu poate beneficia de Garanţia pentru Tineret, un acord de integrare în muncă, într-un termen ce nu va depăşi 18 luni de la data înregistrării ca şomer.

Procedura reglementează  încheierea  acordului  de integrare în muncă de către şomerii de lungă durată înregistraţi în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, care nu pot beneficia de Garanţia pentru tineret.

Persoanele cu statut de şomer de lungă durată, respectiv persoanele care sunt şomeri pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani, au posibilitatea de a încheia la expirarea perioadelor menţionate un acord de integrare în muncă cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă  judeţene  sau  a municipiului Bucureşti, în a căror evidenţă sunt înregistrate.

Acordul de integrare în muncă va cuprinde:

a) scopul;

b) prezentarea detaliată a serviciilor specializate furnizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, potrivit

legii, propuse a fi acordate şomerului de lungă durată în funcţie de nevoile sale specifice, astfel încât să se asigure creşterea şanselor de ocupare ale acestuia;

c) informare cu privire la serviciile care pot fi oferite, potrivit legii, şomerului de lungă durată în funcţie de nevoile sale specifice de către alte entităţi din domeniul public;

d) obiectivele, termenele şi obligaţiile asumate de către părţi prin semnarea acordului de integrare în muncă;

e) durata;

f) modificarea;

g) încetarea.

La expirarea perioadelor de 6 și 12 luni, persoanele care au statutul de şomer de lungă durată sunt invitate la sediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti în a căror evidenţă sunt înregistrate, în vederea informării cu privire la serviciile prevăzute la lit. b) şi c) de mai sus.

Persoanele care au statutul de şomer de lungă durată şi care, în urma informării îşi exprimă opţiunea de a beneficia de aceste servicii încheie în scris cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti acordul de integrare în muncă.

Pe perioada pentru care se încheie acordul de integrare în muncă, persoanele care au statutul de şomer de lungă durată rămân înregistrate, în condiţiile prevăzute de lege, în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea  forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

Agenţiile  pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a monitoriza  periodic  situaţia individuală a persoanelor care au statutul de şomer de lungă durată cu care au încheiat acorduri de integrare în muncă sub aspectul schimbării nevoilor specifice ale acestora şi de a propune, după caz, modificarea în mod corespunzător a acordului de integrare în muncă.