Monitorul Oficial nr. 0067 din 28 ianuarie 2019

   Formularul 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale“  este un formular mai puțin întâlnit în activitatea economică și este utilizat doar de persoanele fizice ce au realizat între acestea o asociere fără personalitate juridică și obțin venituri la nivelul asocierii.

Care sunt categoriile de venituri pentru care se depune formularul?

Declaraţia 204 se completează şi se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care realizează venituri din:

a) activităţi independente (activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real;

b) drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real;

c) activităţi agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real;

d) piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;

e) silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;

f) activităţi agricole, pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit.

În ce situații nu se impune depunerea formularului 204?

Declaraţia nu se depune în următoarele cazuri:

a) în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfăşoară activitate individual sau contribuabili care desfăşoară activitate individual şi o asociere fără personalitate juridică şi pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independentă desfăşurată se efectuează pe baza normelor de venit;

b) în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

Pentru cele asocieri ce conduc contabilitatea în sistem real – activități independente, activități agricole, silvicultură, pisciciultură, termenul de depunere al declarației este până pe data de 15 februarie a anului următor celui de raportare.

Pentru asocierile pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit – activități agricole, termenul de depunere este data de 15 februarie a anului fiscal în curs.

Se recomandă mare atenție la completarea declarației, întrucât aceasta este cheia de verificare pentru Declarațiile unice ce vor fi depuse de persoanele fizice participante la asociere.