Ordin ANAF nr. 426 din 20 februarie 2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Monitorul Oficial nr. 0140 din 21 februarie 2019

Se modifica procedura declarării taxei pe activele financiare, datorată de instituțiile bancare, începând cu 01 ianuarie 2019, având în vedere prevederile OUG nr. 114/2018 privind unele măsuri financiar fiscale și bugetare.

In situația în care indicele ROBOR calculat ca medie trimestrială depășește procentul de 2%, instituțiile bancare plătesc o taxă pe activele financiare.

Nivelul taxei este:

a) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este până la 0,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,1%;

b) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 0,51- 1 punct procentual, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,2%;

c) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,01- 1,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,3%;

d) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,51- 2,0 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,4%;

e) dacă media trimestrială ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referinţă, cota taxei pe active este de 0,5%.

Taxa se claculează și se declară trimestrial, până pe data de 25 a lunii următoare trimestrului încheiat, dată până la care trebuie efectuată și plata. Ordin ANAF nr. 426/2019 modifică nomenclatorul obligațiilor ce se achită la bugetul de stat cu această taxă, situație pentru care instituțiile financiare vor utiliza formularul 100 pentru declararea taxei pe activele financiare.

Nivelul ROBOR se stabilește de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi se publică pe site-ul acestei instituţii.

Același act normativ reglementează și declararea taxei datorate de organizatorii de jocuri de noroc online. Taxa se datorează lunar și  reprezentă procentul de 2% calculat la ”totalul taxelor de participare încasate lunar”.

Taxa se declară tot prin formularul 100 Declarație la bugetul de stat, până pe data de 25 a lunii următoare lunii încheiate, dată până la care trebuie efectuată și plata. Astfel, taxa aferentă lunii ianuarie 2019 trebuie declarată și achitată până pe data de 25 februarie 2019.