Ordin ANAF nr. 3726 din 19 Decembrie 2017 privind modificarea și completarea OpANAF nr. 3695 din 2016 privind aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice

În vigoare de la 29 Decembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 1038 din 29.12.2017

Actul normativ adoptă și modifică formularele următoarelor declarații fiscale:
a) 205 Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit;
b) 207 Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți;
c) 201 Declarație privind veniturile realizate din străinătate.

Actul normativ adoptă si formularul Notificărilor pentru situația în care contribuabilul nu a depus aceste declarații în termen, iar autoritatea fiscală notifică obligația depunerii.
Toate cele trei declarații sunt modificate și completate să corespundă noilor reglementări suportate de Codul fiscal în anul 2017, pe lângă obligațiile deja reglementate prin legislația anterioară – OpANAF nr. 3695 din 2016.

Aspecte privind depunerea acestor declarații:
A) Formularul 205 – Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit, se depune de către plătitorii de venit care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe venitul supus stopajului la sursă, până în ultima zi a lunii februarie a anului 2018 pentru anul 2017.

Veniturile aflate în sfera depunerii sunt următoarele:
– venituri din dividende;
– venituri din dobânzi;
– venituri din lichidarea unei persoane juridice;
– venituri din premii;
– venituri din jocuri de noroc cu impunere finală;
– venituri din alte surse;
– câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare;
– venituri din jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker.

Începând cu anul 2017 se introduce obligația declarării și pentru:
– venituri din pensii;
– veniturile realizate de o persoană fizică din asocierea cu o persoană juridică care plătește impozit specific.

B) Formularul 207 – Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți, se depune de către persoanele rezidente în România, care plătesc venituri către nerezidenți, având termenul de depunere ultima zi a lunii februarie 2018 pentru anul 2017.

Important: depunerea declarației este obligatorie și în situația în care venitul este scutit la impozitare, fie conform Codului fiscal, fie conform Convenției de evitare a dublei impuneri.

Principalele venituri care intră în sfera declarației sunt următoarele:
– venituri din dividende;
– venituri din dobânzi;
– venituri din redevenţe;
– venituri din comisioane;

Venituri din activităţi sportive şi de divertisment;
– venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române;
– venituri din servicii prestate de persoane nerezidente;
– venituri obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România;
– venituri obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane nerezidente;
– venituri din lichidarea unei persoane juridice române;
– venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare, de la fiduciar la  beneficiarul nerezident.

Modificarile actului normativ sunt de natură tehnică. Reglementează situația în care un contribuabil își încetează existența și activitatea este preluată de către succesori (fuziune prin absorbție). În acest caz, la completarea codului de înregistrare fiscală, se va folosi codul de înregistrare fiscală al succesorului.

C)  Formularul 201 – Declarație privind veniturile realizate din străinătate, se depune de persoanele fizice rezidente în România, care realizează venituri din străinătate, altele decât veniturile din salarii încasate din străinătate.

Notă: dacă persoana fizică își desfășoară activitatea în străinătate, iar salariile sunt plătite din România, acestea fac obiectul declarării.
Formularul 201 se depune de către persoanele fizice rezidente în România până pe data de 25 mai 2018 pentru veniturile realizate în anul 2017.

Următoarele categorii de venituri intră în sfera declarației 201:
– venituri din profesii liberale, venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii;
– venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
– venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură;
– venituri sub formă de dividende;
– venituri sub formă de dobânzi;
– venituri din premii, venituri din jocuri de noroc;
– câştiguri din transferul   titlurilor   de   valoare   şi   orice   alte   operaţiuni   cu   instrumente   financiare,   inclusiv instrumente   financiare   derivate,   precum   şi   din   transferul   aurului   financiar,   alte   venituri   din investiţii;
– venituri   din   pensii;
– remuneraţii/indemnizaţii   ale   membrilor   consiliului   de administraţie/administratori/cenzori   şi   alte   venituri

SURSA: BENTA CONSULT