Ordin ANAF nr. 3725 din 19 Decembrie 2017 privind aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal

În vigoare de la 27 Decembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 1027 din 27.12.2017

Actul normativ aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare pentru următoarele formulare care se vor utiliza începând cu 01 ianuarie 2018:
– declaraţie de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni/declaraţie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică – formular 010;
– declaraţie de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni/declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România – formular 015;
– declaraţie de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni/declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România – formular 016;
– declaraţie de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal – formular 020;
– declaraţie de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni/declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal – formular 030;
– declaraţie de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni/declaraţie de radiere pentru instituţii publice – formular 040;
– cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului – formular 050;
– declaraţie de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni/declaraţie de radiere pentru sediile secundare – formular 060;
– declaraţie privind sediile secundare – formular 061;
– declaraţie de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni/declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau care exercită profesii libere – formular 070;
– declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – formular 700;
– certificat de înregistrare în scopuri de TVA;
– certificat de înregistrare fiscală.

Declarațiile se utilizează la înregistrare, apoi pe parcursul activității pentru modificările intervenite în vectorul fiscal, iar categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:
– taxa pe valoarea adăugată;
– impozitul pe profit;
– impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
– accizele;
– impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;
– impozitul pe reprezentanţă;
– contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de salariaţi;
– contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care au calitatea de salariaţi;
– contribuţia asiguratorie pentru muncă;
– redevenţele miniere;
– redevenţele petroliere;
– contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;
– impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;
– impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;
– impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;
– taxe datorate potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc;
– impozit specific unor activităţi.

Până pe 15 ianuarie 2018, organele fiscale vor introduce automat în vectorul fiscal, noua contribuţie
asiguratorie pentru muncă, pentru contribuabilii care la data de 31 decembrie 2017 au calitatea de angajatori sau care sunt asimilaţi, aceștia nu trebuie să mai  depună declarația pentru modificarea vectorului fiscal.
Modificările ulterioare aduse vectorului fiscal după 01 ianuarie 2018, vor fi completate prin intermediul formularului 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, care devine astfel centralizator al acestor declarații de înregistrare.
Declaraţia se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul internetului, pe site-ul ANAF.

 Notă:  formularul 700 nu se depune pentru următoarele situații:
–  modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit (aceasta se realizează prin depunerea formularului 012 “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”);
– efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal (aceasta se realizează prin depunerea formularului 014 “Notificare privind modificarea anului fiscal”).

SURSA:BENTA CONSULT