Monitorul Oficial nr. 0018 din 08 ianuarie 2019

 

Ordinul ANAF nr. 3200/2018 modifică formatul declarației 101 privind impozitul pe profit anual, conform reglementărilor fiscale aplicabile în anul 2018.

Modificarea formularului a fost necesară întrucât:

S-a modificat procedura de deducere a dobânzilor, fie că sunt bancare, fie că sunt de la alte entități, respectându-se prevederile de la art. 40^1 – 40^2 din Codul fiscal, procedură introdusă în legislația românească de la 01 ianuarie 2018, cunoscută ca și deducere în funcție de ”costul excedentar al îndatorării”.

S-a limitat la procentul de 30% din pierderea netă (cheltuieli cu cesiunea de creanță – venituri din cesiune), suma ce poate fi dedusă la calculul impozitului pe profit.

o   Notă: ca și element de noutate formală, a fost evidențiată distinct scutirea la impozitul pe profit pentru plătitorii de impozit pe profit ce realizează venituri în baza legii cooperației – cooperativele agricole de producție, conform modificărilor din Legea nr. 164/2016 ce modifică Legea nr. 566/2004.

o   Din punctul de vedere al termenelor de depunere a declarației 101, acestea sunt:

Până pe data de 25 februarie a anului următor (2019) de către asociații și fundații;

Până în data de 25 februarie a anului următor, de către contribuabilii ce realizează venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură;

Până pe data de 25 martie a anului următor, de către plătitorii de impozit pe profit cu plăți trimestriale, ce au ca an fiscal anul calendaristic. 

o   Notă: plătitorii de impozit pe profit cu plăți trimestriale ce au un alt an fiscal decât cel calendaristic, depun declarația până pe data de 25 a celei de-a treia luni de la încheierea anului fiscal modificat.

o   Formularul aprobat prin prezentul ordin se utilizează pentru impozitul pe profit aferent anului 2018.