Monitorul Oficial nr. 1032 din 05 decembrie 2018

   Actul normativ se adresează contribuabililor persoane fizice, ce au avut obligația depunerii declarațiilor de impunere pentru acele venituri realizate, aflate în sfera contribuției la asigurările sociale de sănătate, nu și-au îndeplinit această obligație, iar autoritatea fiscală a emis Decizie de impunere.

De exemplu, un contribuabil persoană fizică a realizat în anul 2017, venituri extrasalariale, aflate în sfera contribuției la asigurările sociale de sănătate și nu și-a depus Declarația unică aferentă anului 2017. Autoritatea fiscală cunoaște faptul că această persoană a realizat venituri în baza declarațiilor depuse de plătitorii de venit și emite Decizie de impunere pentru contribuția la asigurările sociale de sănătate.

Procedura efectivă este reglementată de Ordin ANAF nr. 1494/2018 privind stabilirea din oficiu a obligației de plată la asigurările sociale pensii și asigurările sociale de sănătate.

În cazul în care persoana fizică își îndeplinește obligația legală de depunere a Declarației unice, încetează aplicabilitatea Deciziei de impunere din oficiu, iar actul normativ analizat astăzi – Ordin ANAF nr. 2846/2018, introduce procedura efectivă de anulare a acestor decizii de impunere și reglementează formularele necesare:

Notificare privind încetarea obligațiilor de plată stabilite prin Decizie de impunere ….;

Decizie privind anularea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere ….

Desigur, actul normativ acoperă și alte proceduri aferente anulării contribuției la sănătate, pentru decizii emise înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 18/2018 pentru modificarea Codului fiscal, cum ar fi procedurile de emitere a Deciziei de impunere prin Ordin ANAF nr. 2731/2016 privind stabilirea din oficiu a contribuției la sănătate pentru perioada anterioară anului 2016.