Ordin ANAF nr. 2761 din 07 Noiembrie 2018 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.960/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

 

 Monitorul Oficial nr. 0942 din 07 noiembrie 2018

   Se adresează operatorilor economici ce au activitate de distribuție produse energetice supuse accizei (benzină, motorină etc.), respectiv operatorilor economici ce au activitate de distribuție băuturi alcoolice și acestea sunt produse accizabile, când activitatea se realizează fără depozitare.

Este cazul unui operator economic ce deține o cisternă de transport carburant, ce face achiziția carburantului de la o rafinărie și transportă combustibilul direct la cumpărători, fără ca acest combustibil să fie depozitat.

Plata accizei se face de către rafinărie la eliberarea în consum a combustibilului.

Distribuitorul nu are obligația plății accizei, însă are obligația să dețină un atestat de comerciant cu produse accizabile, conform art. 435 din Codul fiscal.

În lipsa acestui atestat, legal nu poate fi desfășurată activitatea de distribuție de produse accizabile.

Condițiile de autorizare pentru obținerea atestatului sunt adoptate prin Ordin al Președintelui ANAF, mai exact au fost reformulate prin OpANAF nr. 1960/2018, publicat în Monitorul oficial din 10 august 2018.

În afara condițiilor uzuale (operatorul economic să aibă toate datoriile bugetare plătite, fără fapte penale în cazier, dotare tehnică etc.), s-a impus distribuitorilor obligația să existe o depozitare a produselor, inclusiv în situația în care aceasta nu ar fi fost necesară prin structura activității.

Termenul maximal pentru preschimbarea atestatelor de distribuitor existente, până la care se putea depune cererea de reatestare în baza noilor condiții, este data de 09 noiembrie 2018 (astăzi).

Prin OpANAF nr. 2761/2018, publicat în Monitorul Oficial de ieri, 08 noiembrie 2018, se prelungește termenul maximal în care poate fi depusă cererea de obținere a atestatului, până în data de 31 decembrie 2018.

Acest termen prorogat până la data de 31 decembrie 2018 se adresează operatorilor economici interesați, atât în activitatea de distribuție produse energetice accizabile, cât și în activitatea de distribuție băuturi alcoolice. Desigur, se păstrează aceeași condiție de deținere a unui depozit de produse.