Ordin pentru aprobarea normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităților vamale pentru trimiterile transportate prin serviiciile de curierat rapid publicat in MO 581 din 4 august 2014

Vizează operatorii de transport internațional cu activitate de curierat rapid care introduc si expediaza bunuri în afara Comunității si care, pentru a depune, in numele clientilor lor Declarații vamale de declarare a mărfurilor trebuie sa dețina o autorizație speciala de vămuire.

Trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid, se grupează la sosirea/expedierea în/din România în 4 categorii astfel:

a) trimiteri ce au fiecare valoarea mai mică sau egală cu 10 euro şi cărora li se aplică declararea verbală, fără alte formalităţi suplimentare, indiferent de persoanele cărora le sunt destinate;

b) trimiteri destinate persoanelor, fizice sau juridice, ce au fiecare valoarea mai mare de 10 euro, inclusiv pe lot şi pe declarant, pentru care se întocmeşte Declaraţia vamală – curierat rapid,

c) trimiteri destinate persoanelor, altele decât persoanele fizice, ce au fiecare valoarea mai mare de 150 euro, inclusiv pe lot şi pe declarant, şi pentru care se depune declaraţia vamală în sistemul informatic de declarare a mărfurilor.

În anexele ordinului sunt prevăzute declaraţiile vamale care urmează a se utiliza

.