Ordin ANAF nr. 2281 din 17 Iulie 2014 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic publicat in MO nr. 560/29.07.2014. Ordinul ANAF nr. 1294/2007 identifica toate impozitele care se achita in contul unic

-stabileste plata in contul unic a impozitului pentru transferul masei patrimoniale fiduciare de la un rezident catre un beneficiar nerezident;

-impozitul datorat pentru acest transfer se va achita in contul unic 20.47.01.01. Venituri ale bugetului de stat, sume incasate in contul unic in curs de distributie.