Ordin ANAF nr. 2280 din 17 Iulie 2014 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.361/2013 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate in certificarea platii accizelor in cazul vehiculelor achizitionate intracomunitar publicat in MO nr. 560/29.07.2014

-vizeaza persoanele fizice care efectueaza in nume propriu achizitii intracomunitare de produse accizabile din categoria mijloacelor de transport si armelor de foc.

-in cazul in care persoanele fizice efectueaza in nume propriu achizitii intracomunitare de mijloace de transport sau arme de foc, acestea trebuie sa plateasca care este exigibila la data achizitiei intracomunitare a acestor bunuri si are scadenta anterior inmatricularii produselor achizitionate

-inmatricularea autoturismului, respectiv luarea in evidenta a armei de foc se face pe baza -certificatului emis de ANAF care atesta plata accizei. S-a modificat formatul certificatului si al cererii pentru eliberarea acestuia.;certificatul este necesar doar pentru prima inmatriculare în Romania mijloacelor de transport si a armelor de foc, nu si pentru comercializarea ulterioară a acestora.