Ordin ANAF nr. 2152 din 2017 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I a Protocolului de colaborare, în vederea schimbului de informaţii dintre ANAF şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti.

 În vigoare de la 3 August 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0635 din 03.08.2017

Începând  cu 3 August 2017,  de la publicarea în Monitorul Oficial, intră în vigoare un protocol de colaborare între ANAF şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti. Scopul acestui protocol este de a asigura către ANAF servicii de specialitate ale Registrului RoTLD din cadrul ICI București. ANAF dorește să afle informații cu privire la utilizatorii unui domeniu de internet cu extensia  „numedomeniu.ro”. Transmiterea datelor se va face în formatul deținut de ICI București, folosindu-se o cale de comunicare securizată.

Potrivit protocolului, această comunicare de date se realizează în baza unei motivări temeinic justificate pentru îndeplinirea unor măsuri de interes public național în scopul prevenirii, combaterii evaziunii și fraudei fiscale sau vamale, precum și în scopul creșterii gradului de colectare a impozitelor și taxelor. Ambele instituții se angajează să respecte legislația privind protecția datelor personale, iar prelucrarea datelor se va face „cu respectarea drepturilor persoanei vizate” la informare, acces și intervenție asupra datelor, de opoziție și dreptul de a se adresa justiției.

Ambele instituții se obligă să aplice măsuri tehnice și organizatorice împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, împotriva pierderii, modificării sau dezvăluirii neautorizate, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. Instituțiile se angajează ca începând cu data de 25 mai 2018, când intră în vigoare un nou regulament european privind protecția datelor personale să facă demersurile necesare pentru transpunerea practică a reglementărilor
Protocolul a fost încheiat pe o perioada de un an de zile și se reînnoiește automat dacă niciuna dintre instituțiile semnatare nu îl denunță în mod unilateral.