Ordin ANAF nr. 210 din 13.01.2016 – privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA.
Monitorul Oficial nr. 0040 din 13.01.2017

Actul normativ analizat aduce o singura măsură importanta: Dispune abrogarea Ordinului ANAF nr. 3698/2015 ordin ce introduce în legislație formularul 088 – Declarație pe propria răspundere pentru justificarea capacității economice de a efectua activități în sfera TVA. Astfel depunerea formularului 088 a fost abrogată începând cu 01.02.2017
Desigur, acest formular nu a fost adoptat prin inițiativa unei simple persoane, condiționările pentru înregistrarea în scopuri de TVA sunt impuse de art. 316 alin. (9) din Codul fiscal. Prin urmare fie trebuie modificat și Codul fiscal dacă se dorește eliminarea în totalitate a acestor condiționări, fie vor fi alte criterii analizate de autorități la înregistrarea în scopuri de TVA.