Ordin ANAF nr. 2093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

 

Publicat in Monitorul Oficial nr.745 din 29 august 2018

Prezentul act normativ se adresează persoanelor fizice ce au realizat venituri supuse impozitului pe venit în anul 2017, pentru care a existat obligația depunerii declarațiilor anuale de venit, iar autoritatea fiscală emite Decizia de impunere.

Potrivit prezentului act normativ, autoritatea fiscală va emite Decizia de impunere aferentă veniturilor din anul 2017, până la data de 30 octombrie 2018. Desigur, termenul de plată este de 60 de zile de la comunicarea Deciziei de impunere.

Sunt în sfera prezentului act normativ următoarele categorii de venituri:

  • Venituri din activități independente sau profesii libere;
  • Venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care nu s-a reținut impozitul la sursă; venitul se determină în sistem real pe baza datelor din contabilitate;
  • Venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care contribuabilul a optat la impozitare în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
  • Venituri din cedarea folosinței bunurilor – chirii, pentru care venitul este exprimat în valută și se efectuează o reactualizare a sumelor;
  • Venituri din activități agricole – silvicultură și piscicultură, pentru care se aplică impozitarea în sistem real, în baza datelor din contabilitate.

În vederea realizării obiectivului stabilit de prezentul act normativ, sunt adoptate mai multe proceduri de lucru, aplicabile în funcție de situația concretă, dintre care amintim:

a)      Procedură pentru contribuabilii ce au depus declarația de impunere;

b)      Procedură pentru contribuabilii ce nu au depus declarația de impunere, deși aveau această obligație;

c)      Procedură privind stabilirea sumei de 2% din impozitul pe venit destinat unităților fără scop patrimonial și burselor private.

Principalele aspecte din aceste proceduri sunt:

‐          Declarațiile de venit depuse de contribuabili până pe data de 31 iulie 2018 se procesează până în data de 31 august 2018.

‐          Declarațiile de venit depuse după data de 31 iulie 2018 se procesează în termen de 15 zile de la data primirii acestora.

‐          Contribuabilii ce aveau obligația depunerii declarației de venit pentru anul 2017 și nu au depus această declarație, vor fi notificați cu privire la obligația depunerii declarației, aceștia având un termen de 15 zile pentru depunerea acesteia.

Notă: există procedură de notificare și de identificare a acestor persoane, inclusiv de stabilire din oficiu a impozitului.

Din perspectiva stabilirii bazei de impozitare, autoritatea fiscală însumează veniturile impozabile, determină impozitul de plată și emite Decizia de impunere – formular 250 pentru veniturile din România și formular 251 pentru veniturile din străinătate.

Notă: dacă contribuabilul înregistrează mai multe surse de venit, deciziile de impunere se emit pentru fiecare tip de venit/sursă de venit și se comunică simultan contribuabilului.