Ordin ANAF nr. 1420/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea creantelor TIR publicat in MO nr. 0508 din 08 iulie 2014

Actul normativ se adreseaza in principal transportatorilor sau operatorilor economici ce efectueaza activitati de import de bunuri din state terte si utilizeaza procedura tranzitului vamal, procedura ce presupune un regim suspensiv al obligatiilor vamale, sub acoperirea carnetelor TIR.

La intrarea bunurilor in Comunitate, titularul carnetului TIR are obligatia inregistrarii transportului de marfuri in aplicatia informatica NCTS/TIR, aplicatie detinuta de autoritatile vamale comunitare, pentru urmarirea situatiilor de tranzit anual.

Operatorul vamal verifica concordanta datelor din carnetul TIR cu cele cuprinse in declaratie si cu situatia reala a marfurilor, urmand in cazul acceptarii acestor date sa fie eliberat pentru transportator documentul electronic de tranzit, document ce permite transportul intracomunitar in regim suspensiv al obligatiilor vamale.

Procedura detaliaza si cateva aspecte privind refuzul autoritatii vamale de a nu accepta regimul de tranzit. In acest caz, titularul carnetului TIR poate solicita modificarea datelor introduse in sistemul NCTS/TIR.

In functie de elementele de risc, in etapa de prelucrare a documentelor, autoritatile vamale au dreptul să efectueze un control detaliat al bunurilor pentru determinarea situatiei exacte a acestora. Procedura este destul de ampla si mai cuprinde următoarele secțiuni:

– formalitatile pe care le va indeplini titularul carnetului TIR la terminarea regimului de tranzit, cand trebuie efectuate formalitatile de import, la biroul vamal de destinatie;

– procedura utilizata in cadrul destinatarilor agreati, cand aplicatia informatica nu funcționeaza;

– procedura cercetarii sau a controlului efectuat la incheierea regimului de tranzit.