Ordin ANAF nr. 1381 din 27 Aprilie 2017 privind modificarea Ordinului președintelui ANAF  nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/ anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

În vigoare de la 10 Mai 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0342 din 10.05.2017

Se modifică doua formulare utilizate pentru înregistrarea în scopuri de TVA/obținerea codului special de TVA, respectiv:
 1. Declarația de înregistrare în scopuri de TVA/Declarația de menționare a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri  – Formular 091.
Formularul 091 – se depune de catre persoanele juridice neînregistrate, în scopuri de TVA sau de catre agricultorii ce efectuează livrări intracomunitare de bunuri, pentru obținerea codului special de TVA, în  următoarele cazuri:
– cand se efectuează  o  achiziție  intracomunitară de bunuri taxabile în  România,  înainte  de  efectuarea  achiziției intracomunitare,  dacă  valoarea  achiziției  intracomunitare  respective  depășește  plafonul pentru achiziții intracomunitare din anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară.
Se cuprind aici autoturismele noi și produsele accizabile pentru care nu există plafon de scutire, respectiv celelalte bunuri pentru care se acordă un plafon de scutire de 10.000 Euro – 118.000 lei;
– cand se prestează servicii care au loc în alt stat membru – din punctul de vedere al TVA- ului, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciului. Sunt servicii cunoscute în limbajul fiscal ca cele având locul prestării de servicii la beneficiarul din celălalt stat membru, cum sunt serviciile informative, serviciile de consultanță, serviciile de traduceri, serviciile de contabilitate, etc
– cand se achiziționează servicii de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care persoana este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor respective.

2. Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal  – Formular 098
Formularul 098, respectiv cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal si se utilizează de catre societățile nou înființate ce doresc să se înregistreze în scopuri de TVA încă de la înmatriculare.
Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societăţii, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată.
Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului.