Ordin pentru modificarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016

  • Ordinul ANAF nr. 1263/2018 se adresează operatorilor economici ce realizează transportul produselor accizabile în regim suspensiv de acciză. Actul normativ este vast și foarte tehnic, fiind utilizat de operatorii ce folosesc sistemul de supraveghere electronică EMCS.
  •  În esență, transportul produselor accizabile în regim suspensiv de acciză se poate realiza doar dacă bunurile sunt însoțite de documentul administrativ electronic pe care este precizat codul ARC.
  • Acest cod este emis de sistemul electronic și reprezintă un identificator unic pentru identificarea unui transport.
  •  Factura are rolul doar de document justificativ pentru TVA.
  •  Ordinul analizat astăzi aduce proceduri punctuale pentru completarea documentului administrativ electronic pentru următoarele detalii:

o   Modul de transport și durata transportului; Editarea documentului administrativ în procedură alternativă (EMCS nu este funcțional);

o   Descrierea elementelor minime ale expeditorului;

o   Operatorul garant;

o   Procedura utilizată când garantul este altul decât expeditorul;

o   Descrierea produsului (cantitate, valoare);

o   Denumirea de origine, după caz.

 Sursa: Benta Consult