Ordin ANAF nr. 1203 din 10 Mai 2018

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Monitorul Oficial nr. 424 din 18.05.2018

Ordinul ANAF nr. 1203/2018 reactualizează nomenclatorul taxelor și impozitelor ce se achită la bugetul de stat, conform recentelor modificări aduse Codului fiscal.

Declarația la bugetul de stat formular 100 și Declarația anuală de impozit pe profit formular 101, după caz, se actualizează și se va ține cont de următoarele aspecte:

a)      Impozitul pe dividende, impozitul pe venitul din alte surse, pe veniturile din premii, respectiv pe veniturile din jocuri de noroc, se vor declara în continuare de către plătitorul de venit;

b)     Facilitatea scutirii la plată a impozitului pe venitul microîntreprinderii, pentru acele microîntreprinderi ce fac sponsorizări, se va evidenția în declarația la bugetul de stat formular 100;

c)      Cooperativele agricole beneficiază în condițiile Legii nr. 566/2004, cu modificări ulterioare, de scutire la impozitul pe profit sau pe venitul microîntreprinderii pentru o perioadă de 5 ani.

Actualul act normativ reglementează în mod expres cum se declară aceste scutiri de impozit.

Reamintim facilitățile fiscale de care beneficiază atât cooperativele agricole, cât și membrii acestora, astfel:

a)      cooperativele agricole ce procesează produsele agricole sunt scutite la plata impozitului pe profit în primii 5 ani de activitate;

b)     câteva tipuri de cooperative agricole ce au ca obiect de activitate achiziţii şi vânzări, de procesare a produselor agricole, manufacturiere şi de mică industrie în agricultură și de procesare primesc scutire de impozit pe profit când au o cifră de afaceri mai mică de 2 milioane euro, pentru primii 5 ani de activitate.

Membrii cooperativei, dacă sunt microîntreprindere, primesc scutire de la plata impozitului pe venit, respectiv persoanele fizice sau persoanele fizice autorizate sunt scutite la plata impozitului pe venit pentru producția valorificată către cooperativa agricolă.

 Sursa: Benta Consult