OpANAF nr. 69/2019 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

 

Monitorul oficial nr. 157 din 27.02.2019

 

Potrivit art. 322 din Codul fiscal, o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România ce a realizat în exercițiul anterior o cifră de afaceri mai mică de 100.000 euro, înregistrează ca perioadă fiscală pentru plata TVA trimestrul calendaristic.

Această persoană impozabilă păstrează perioada fiscală a TVA trimestrul dacă nu depășește plafonul amintit și nu efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri.

În situația în care această persoană impozabilă efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri, aceasta are obligația să modifice vectorul fiscal și va avea ca perioadă fiscală de plată a TVA luna calendaristică.

Termenul în care trebuie să modifice vectorul fiscal este de 5 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii în care a intervenit exigibilitatea TVA aferentă achiziției intracomunitare.

Societatea va avea luna calendaristică drept perioadă fiscală atât pentru anul curent cât și pentru anul următor, chiar dacă nu mai efectuează achiziții intracomunitare de bunuri.

Menționăm că, modificarea vectorului fiscal este obligatorie doar pentru achizițiile intracomunitare de bunuri taxabile în România. Nu se va modifica vectorul fiscal pentru achiziții intracomunitare de servicii.

Procedura modificării vectorului se realizează prin depunerea la Autoritatea fiscală a formularului 092 – Declarație de mențiuni privind modificarea perioadei fiscale pentru TVA.

Declarația se depune în termenul menționat anterior într-unul din următoarele moduri:

  • La registratura unității fiscale unde este arondat;
  • Prin poștă, cu scrisoare recomandată;
  • Prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Dacă un contribuabil nu respectă această obligație fiscală, Autoritatea fiscală are dreptul să procedeze la modificarea vectorului fiscal din oficiu, conform procedurii aprobate.

În acest caz, contribuabilul are dreptul să depună contestație în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei de modificare a vectorului fiscal.