OpANAF nr. 673 din 2018 privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui ANAF privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

În vigoare de la 20 Martie 2018

Publicat în Monitorul Oficial nr. 0243 din 20.03.2018

Actul normativ aprobă modelele şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a următoarelor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, cum ar fi:
1. decizia de anulare a actului administrativ fiscal;
2. decizia de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma preluării acestora de la contribuabilii radiaţi;
3. cerere referitoare la opţiunea de înştiinţare privind modul în care a fost efectuată stingerea obligaţiilor fiscale.

1. Decizia de anulare a actului administrativ fiscal se completează în cazul în care se anulează un act administrativ, fie din oficiu, fie la cererea contribuabilului.

2. Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma preluării acestora de la contribuabilii radiaţi se completează pentru preluarea obligaţiilor fiscale ca urmare a încadrării contribuabilului în una dintre următoarele situaţii, potrivit art. 23 din Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de procedură fiscală:
– moştenitorul care a acceptat succesiunea debitorului, în condiţiile dreptului comun;
– cel care preia, tot sau în parte, drepturile şi obligaţiile debitorului supus divizării, fuziunii ori transformării, după caz;
– persoana fizică care desfăşoară o profesie liberă răspunde pentru obligaţiile fiscale datorate ca urmare a exercitării profesiei.

3. Cerere referitoare la opţiunea de înştiinţare privind modul în care a fost efectuată stingerea obligaţiilor fiscale se completează pentru aplicarea prevederilor art. 165 alin. (9) din Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de procedură fiscală conform cărora organul fiscal central competent comunică modul în care a fost efectuată stingerea obligaţiilor fiscale, cu cel puţin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligaţiilor fiscale.

Sursa: Benta Consult