OpANAF nr. 3501 din 2017 privind modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin OpANAF nr. 558 din 2016

În vigoare de la 11 Decembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 980 din 11.12.2017

Potrivit art. 162 din Codul de procedură fiscală, organele fiscale publică trimestrial lista debitorilor la buget, a persoanelor juridice, dar și a persoanelor fizice.
Procedura efectivă este reglementată prin OpANAF nr. 558 din 2016.

Fac obiectul înscrierii în listele de debitori acele persoane fizice sau juridice la care datoriile sunt mai mari decât următoarele plafoane:
a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;
d) 15.000 lei, în cazul debitorilor persoane fizice.

Prin actul normativ analizat sunt detaliate obligațiile fiscale care nu sunt considerate restante.
–  obligațiile fiscale pentru care s-au acordat înlesniri la plată, unde sunt respectate condițiile de acordare;
–  obligațiile fiscale consemnate în acte administrativ-fiscale a căror executare este suspendată în condițiile legii contenciosului în administrativ;
–  obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite printr-un plan de reorganizare judiciară;
–  obligațiile fiscale mai mici de 40 lei existente în sold la 31 decembrie pentru care se aplică procedura anulării din oficiu;
– obligațiile fiscale valorificate prin cedarea bunurilor sechestrate când se realizează o vânzare de bunuri cu plata în rate până la nivelul prețului de vânzare.
Nu se consideră că un debitor înregistrează obligații fiscale restante dacă înregistrează debite la buget și concomitent înregistrează o cerere de rambursare pentru sume mai mari decât debitele, cerere aflată în curs de soluționare.
În cazul în care contribuabilii sunt notificați de existența unor datorii la buget, aceștia au dreptul să se prezinte la organul fiscal în termen de 5 zile de la comunicare pentru punerea de acord asupra debitului.
În cazul în care contribuabilul nu răspunde notificării, se consideră că obligațiile restante sunt cele existente în evidența organului fiscal.
Se modifică și formularul notificării adresat contribuabilului în sensul că obligațiile restante sunt structurate în funcție de bugetul la care este dator, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul FNUASS, bugetul asigurărilor pentru șomaj, iar notificarea cuprinde atât debitele datorate, cât și cheltuielile accesorii aferente acestor debite.

SURSA: BENTA CONSULT