OpANAF nr. 3480 din 2017 privind modificarea şi completarea OpANAF nr. 3006 din 2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi privind aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

În vigoare de la 14 Decembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0995 din 14.12.2017

Actul normativ modifică procedura de înregistrare, respectiv procedura de administrare fiscală a societăților care fac parte dintr-un grup fiscal. Până la noi reglementări, grupul fiscal este privit doar din perspectiva TVA-ului.
În cadrul unui grup fiscal, o societate declarată responsabilă a grupului fiscal cumulează situația TVA-ului pentru toate societățile din grup și stabilește o sumă centralizatoare de plată/de recuperat cumulativă pentru toate entitățile din grup.
În interiorul grupului fiscal, TVA-ul de plată datorat de o societate se compensează cu TVA-ul de recuperat de la altă societate, iar diferențele se regularizează față de buget prin intermediul unui decont de TVA centralizator depus de entitatea desemnată a reprezenta grupul fiscal în fața autorității fiscale.
Din punct de vedere normativ, se pot constitui într-un grup fiscal acele entități la care există un acționariat
comun care deține mai mult de 50% din capitalul social al societăților care doresc să fie grup fiscal și care au aceeași perioadă fiscală din punctul de vedere al TVA-ului.
Prin actul normativ analizat se modifică procedura de înregistrare fiscală a grupului fiscal și administrarea
fiscală a societăților din grupul fiscal.
Acest temei normativ reglementează un nou format al cererii de înregistrare a grupului fiscal și introduce un
format tip care va fi preluat ca model de către viitoarele entități care vor forma grupuri fiscale.
Cererea se depune la autoritatea fiscală la care este arondată societatea care va conduce grupul fiscal.
Toate societățile care formează grupul fiscal vor trece în administrarea organului fiscal la care este arondată
societatea desemnată drept lider a grupului fiscal.

Implementarea grupului fiscal intră în vigoare:
a) în prima zi din luna următoare a datei comunicării deciziei de aprobare, în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică;
b) în prima zi a perioadei fiscale următoare a datei comunicării deciziei de aprobare, în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică.

SURSA: BENTA CONSULT