OpANAF nr. 3391 din 2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului 108 „Declaraţie privind impozitul pe reprezentanţă“

În vigoare de la 06 Decembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 966 din 06.12.2017

Actul normativ aduce o modificare aplicabilă de la 1 ianuarie 2018 si se referă la impozitul pe reprezentanță.
Suma este de 18.000 lei si se achită până în ultima zi a lunii februarie pentru anul de impunere.
Dacă o persoană înființează sau desființează o reprezentanță, aceasta trebuie comunicată autorității fiscale în termen de 30 zile de la respectivul eveniment. Impozitul se recalculează proporțional cu numărul de luni de activitate.
Actul normativ reglementează noul Formular 108 privind impozitul pe reprezentanță, formular care va fi utilizat începând cu 1 ianuarie 2018.
Declaraţia privind impozitul pe reprezentanţă se depune la organul fiscal central competent pentru administrarea reprezentanţei unei/unor  persoane  juridice  străine,  autorizate  să  funcţioneze  în  România, potrivit legii.
Declaraţia  privind   impozitul   pe   reprezentanţă   se   completează  cu   ajutorul   programului   de   asistenţă.
Formularul se depune la organul fiscal central competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD,  însoţit  de  formatul pe hârtie, semnat  conform  legii  sau  se  transmite  prin  mijloace  electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

SURSA: BENTA CONSULT